FORENINGSPORTAL Foreninger i Solund

Norsk Kystkulturakademi as

Næring/bygdeutvikling 

Norsk Kystkulturakademi as har som hovudmål å ta vare på, formidle og videreutvikle kunnskapen som ligger i kystkulturarven, bygget på de store naturgitte ressursene som kysten har å by på. Er aktivitetstilbyder innen friluftsliv, med vekt på kajakk og vandring. tilbyr guidetjenester og utleie. Har egen avdeling med ansatte innen bygningsvern og snekkerarbeid. Om sommeren driver vi Friluftsskuler for barn i samarbeid med friluftsrådet.

Solund sokn

 

Soknet er ein del av Nordhordland prosti og Bjørgvin bispedøme, og styrast av eit folkevald sokneråd. Tre kyrkjer, eit samfunnshus og fire gravplassar forvaltast av soknerådet. Seks tilsette utgjer litt over to dagsverk, medan soknepresten er tilsett av bispedømet.

Ytre Solund Idrettslag

Idrett og friluftsliv 

Ytre Solund Idrettslag har tilbod om ymse treningar, og arrangerer diverse fellesaktivitetar i Ytre Solund. Meir om kva som skjer finn du på facebook-sida til YSIL. YSIL har 9 fjelltrimpostar og treningsrom i Ytre Solund fleribrukshus (tidlegare Straumen skule).

Nyttige lenker

Kontakt

Hardbakke 26
6924 Hardbakke

Sosiale media

2021 © Foreningsportal