FORENINGSPORTAL Foreninger i Solund

Aktiv på dagtid

Idrett og friluftsliv 

Aktivitet på dagtid for alle som ynskjer å delta

 / 

Hardbakke villsaulag SA

Næring/bygdeutvikling 

Hardbakke Villsaulag SA såg dagens lys i mars 2020 etter god fødselshjelp av Norsk Kystkulturakademi (NKKA) og Fjordkysten Regional og Geopark (FROG). Målet for laget er å drive moderne landskaps- og villlsaudrift med fokus på berekraftig og lokal samfunns- og næringsutvikling. HVSL er bygdeutvikling og innovasjon med fokus på formidling av handleboren kunnskap, ein møteplass mellom barn, unge, eldre, og eit møte mellom dyr og mennesker der oppgåver knytt til landskapsskjøtsel og villsaudrift vert ein del av årshjulet.

Losnaspelet

Annet 

Losnaspelet med sogespelet "Herr Eindride til Losna" tek deg tilbake til mellomalderen, til ein stor dag sommaren 1398. Då har det samlast mykje folk på Losna, både frå øya og bygdene omkring. Dei er komne for å møte den langveisfarande gjesten, herren deira, sjølvaste herr Eindride Erlendsson av Losna, og fylgjet hans.  På Losnaspelet kan du også vere med tilbake til nyare historie, til den tida det var telegrafstasjon, skule, butikk, post, dampskipsekpedisjon, båtbyggeri og seterdrift på øya. Du kan kjøpe kunst i fjøsgalleriet, oppleve friluftsgudsteneste på Kirkjeneset med nesten 360 graders panoramautsikt og du kan vandre i fantastiske Kvernberget med tydelege spor etter kvernsteinhogging. For mange er også tursti-nettet på Losna ei fin oppleving. Velkomen til Losna og Losnaspelet! Med Sognefjorden og mektige Lihesten som bakteppe, kan du nyte livet med god mat og drikke og kome tett innpå lokal og nasjonal historie. Velkomen til kulturdagar på Losna! Neste Losnaspel blir 9. og 10. juli 2022.

Norsk Kystkulturakademi as

Næring/bygdeutvikling 

Norsk Kystkulturakademi as har som hovudmål å ta vare på, formidle og videreutvikle kunnskapen som ligger i kystkulturarven, bygget på de store naturgitte ressursene som kysten har å by på. Er aktivitetstilbyder innen friluftsliv, med vekt på kajakk og vandring. tilbyr guidetjenester og utleie. Har egen avdeling med ansatte innen bygningsvern og snekkerarbeid. Om sommeren driver vi Friluftsskuler for barn i samarbeid med friluftsrådet.

Solund Sendebrettlaug

Idrett og friluftsliv 

Solund Sendebrettlaug har som føremål å legge til rette for at barn, unge og vaksne i alle aldre skal kunna ha det sosialt og moro med diskgolf (frisbeegolf). Banene skal også vera på eit så høgt kvalitetsmessig nivå, at det skal kunna gjennomførast diskgolfkonkurransar på regionalt og nasjonalt nivå i Solund. Solund er ein spekatakulær diskgolfdestinasjon. Ved å spele på banene våre, får du samstundes ei naturoppleving av dei sjeldne.

Solund sokn

 

Soknet er ein del av Nordhordland prosti og Bjørgvin bispedøme, og styrast av eit folkevald sokneråd. Tre kyrkjer, eit samfunnshus og fire gravplassar forvaltast av soknerådet. Seks tilsette utgjer litt over to dagsverk, medan soknepresten er tilsett av bispedømet.

Ytre Solund Idrettslag

Idrett og friluftsliv 

Ytre Solund Idrettslag har tilbod om ymse treningar, og arrangerer diverse fellesaktivitetar i Ytre Solund. Meir om kva som skjer finn du på facebook-sida til YSIL. YSIL har 9 fjelltrimpostar og treningsrom i Ytre Solund fleribrukshus (tidlegare Straumen skule).

Nyttige lenker

Kontakt

Hardbakke 26
6924 Hardbakke

Sosiale media

2022 © Foreningsportal